ibizart_73_ret

1973. «Ibizart 73»

Exposició col·lectiva organitzada a la Galeria J. Blanes de Palma, o es pretenia reunir un conjunt el més representatiu de la pintura eivissenca. Reuní un grup dels millors pintors eivissencs del moment i dels estrangers residents a Eivissa

Varen participar: Arber, Ken; Calbet, Vicent; Carloandrés; El Punto, Frank; Faber, Will; Ferrer Guasch, V.; Gibian, Will; Marí Ribas, A.; Matsuda, Fumiko; Nechamkin, Sara; Nobuaki Matsabaris; Pomar, Antoni; Puente, Neus; Richards, Kaas; Riera, Pedro; Rosa, Adrián i Sánchez, Enrique