BIBLIOGRAFIA GENERAL

Llistat de llibres i catàlegs de l’art a Eivissa del segle XX.

ALBERT, NORA. FERRER GUASCH, VICENT. Calç i memòria. Espanya (Palma). 2009. Poesies amb il·lustracions del pintor. ISBN: 9788427309043

BLANCA DE LA VÁLGOMA I ALTRES. Viajar para pintar. Sorolla en Mallorca. Catàleg de l'exposició al Museu de Mallorca, 2024

BLASCO CARRASCOSA, J.A; AGUILERA CERNI, V.; VILLAVIEJA, C.; BONET, J.M; DE LA CALLE, R.; PRATS RIVELLES, R.; RAMÍREZ, P.; MUÑOZ IBAÑEZ, M. Desde Sala Mateu. Homenaje a José Mateu. (Catàleg de l’exposició homenatge a José Mateu)  Ediciones Cimal Arte Internacional. Generalitat valenciana 1998

BONET, IOLANDA. La llum essencial. Ferrer Guasch, pintor, una vida en quadres. Palma, 2018. Edita Finis Africae. ISBN 978-84-94973-0-5

CABOT LLOMPART, JUAN. Ibiza y sus pintores.España. (Palma) 1979. ISBN 300-0859-5

CHAVARRI, R. La pintura española actual. Madrid, España 1973. Ibérico Europea de Ediciones S.A.

DE CASTRO, F-G: “El gran dibujante de Ibiza Antonio Marí Ribas, Portmany. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Eivissa, 2006

GIRALT-MIRACLE, Daniel, «Antoni Marí Ribas «Portmany». El dibujante de Ibiza. I.S.B.N.: 84-343-0270-5. Ediciones Poligrafa, S. A. – Barcelona (España). Balmes, 54 – BARCELONA-7 (España)

FERRER JUAN, MARIA CATALINA . El Mite de l’illa blanca: imatges d’Eivissa, 1867-1919. Abadia de Montserrat. ISBN – 9788491910800. 2019

GONZÁLEZ LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL Ferrer Guasch. Alquimia de la luz y elogio de la sombra. Barcelona. 2004. Autoedició de l’artista. ISBN

GUASCH MARÍ, YOLANDA. Memòria i exili. El pintor Ramon Medina Tur (Granada) 2013. Institut d’Estudis Eivissencs. Col·lecció Nit de Sant Joan. ISBN 978-84-87455-55-1. Editorial Atrio S.L.

LLOBET TUR, L; BALLESTER, J.M., GIL SALINAS, RAFAEL. Mariano Tur de Montis, un pintor de Ibiza. València, 2002. Edita, Luís Tur Llobet. ISBN 84-607-3047-7

LÓPEZ SEGUÍ, ANDREU CARLES. Carloandrés. Retorn a Morella. Obres 1965 - 1978. Regreso a Morella. Obras 1965 - 1978. Palma, 2017. Edita Finis Africae. ISBN 978-84-944622-8-3

LÓPEZ SEGUÍ, ANDREU CARLES. Carloandrés. Eivissa. Obres d’ara, obres d’ahir. 1958 – 2018Palma, Finis Africae, ISBN 978-84-949773-3-6, 2019

LOZANO, LLANOS. Lutos y danzas. Espanya (Eivissa) 1994 Consell Insular d’Eivissa i Formentera

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Concurso para la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu. Sala de exposiciones de la dirección General de Bellas Artes. Catálogo número XLIII. Marzo 1962. España. Madrid. 1962 Ediciones de la Dirección General de Bellas Artes

MONFORTE GARCÍA, I. Arantzazu, arquitectura para una vanguardia. Donostia-San Sebastián. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Arquitectura y urbanismo. 1994. Li dedica les pàgines 178 i 179

NÚÑEZ IZQUIERDO, SARA. El Arquitecto Francisco Gil González (1905 -1962) y la arquitectura salmantina del segundo tercio del siglo XX. 2014. Ediciones de la Universidad de Salamanca.

PLANELLS, MARIANO. Ibiza, la senda de los elefantes.Espanya (Eivissa) 1980

RÀFOLS, J.F. Diccionario de artistas de Catalunya, Valencia y Baleares. Tom II. Espanya (Barcelona) 1980 Ed. Catalanas, S.A.

RODRIGUEZ BRANCHAT, ROSA. La construcció d’un mite. Cultura i franquisme a Eivissa, 1936-1975. Editorial Afers, 2014. 9788492542949

SABATER SERRA, GASPAR. La Pintura Contemporánea en Mallorca. Del Impresionismo a nuestros días. Tom I. España (Palma) 1972 Ediciones Cort. Segona Edició 1981.  ISBN 84 – 85049-91-8

SCOLA, INGOLF Voldemar Boberman (1897 - 1987) Un pintor en las turbulencias del siglo XX. Moscú - Berlín - París - Ibiza. Ibiza, 2014 978-84-616-8851-7.

TORRES PLANELLS, J.A., (2009), El Pare Morey. El capellà de la joventut d’EivissaEivissa. Espanya, Editorial Mediterrània Eivissa

TUR RIERA, Fanny (2006). «Portmany i l’Eivissa del seu temps, I – 1906» Eivissa, Ajuntament d’Eivissa

VARIS AUTORS. Maestros actuales de la pintura y escultura catalanas. Ferrer Guasch . Número 61. Espanya (Bilbao) 1980. Editorial “La Gran Enciclopedia Vasca”.

VARIS AUTORS. Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.  Deu volums. (Eivissa) 1989 – 2006. Consell Insular d’Eivissa

VARIS AUTORS. (Vídeo) Vicente Ferrer Guasch, pintor d’Eivissa. Eivissa. 2002. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Arxiu d’Imatge i So.

VARIS AUTORS. Diccionario Biográfico Español Contemporáneo, Madrid: Círculo de Amigos de la Historia, 1970

VARIS AUTORS. Narcís Puget. Catàleg exposicions Sa Nostra, 1995. Edita Sa Nostra. ISBN 84-87128-96-3