1974. Ibizart 74. Galeria J.Blanes. Palma

Exposició de pintures IBIZART 74, Calbet, Carloandrés, F. El Punto, W. Faber, Fandos, Pagliari, A. Pomar, F. Riera, A. Rosa, Sánchez. .

Hemeroteca

Lluc. Revista mensual, n.° 637. Maig, 1974. Anunci a pàgina 18 (130 )

Llluc. Revista mensual, n.° 638. Juny, 1974. Anunci a pàgina 2 (142 )